Bạn có biết nguyên lý hoạt động của gương LED không

2021-06-07

Gương LEDđề cập đến gương có thể phát ra ánh sáng thông qua đèn LED. Một số gương trang điểm LED,Gương phòng tắm LEDs, và gương hầm còn có thể được gọi là gương dạ quang LED hay gọi tắt là gương dạ quang. Nó còn có một tên thông dụng khác làGương phòng tắm LEDhoặc gương LED. Gương hắt sáng LED có hai loại chính: một là gương có dải đèn LED chiếu sáng bên ngoài, hai là gương có dải đèn LED ẩn bên trong. Sự khác biệt giữa chúng là bạn có thể nhìn thấy dải đèn LED hay không, và điểm không thể nhìn thấy dải chính là gương của dải đèn LED ẩn.

Hiện tại, hầu hết cácGương trang điểm LEDon the market are mirrors with hidden LED light strips, and the light strips are well hidden through the design, which looks more beautiful. The Gương phòng tắm LED is both.
Compared with ordinary mirrors, Gương LED have a light-emitting function, so they can be illuminated more clearly. Some Gương LED also have the function of a magnifying glass. Can better facilitate daily use such as shaving beard.
  • QR