Bạn có bất kỳ giới hạn MOQ nào cho đơn đặt hàng không?

2021-05-10

Có, nhưng chúng tôi muốn hỗ trợ khách hàng về MOQ thấp, 1pc để kiểm tra mẫu cũng có sẵn.

  • QR