Trang Chủ > Về chúng tôi>Dịch vụ của chúng tôi

Dịch vụ của chúng tôi

Chúng tôi có thể cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp cho khách hàng của mình như sau:

Dịch vụ thiết kế & lấy mẫu;

Dịch vụ Đúc, Sản xuất & Kiểm soát Chất lượng;

Dịch vụ chứng nhận & thử nghiệm;

Dịch vụ đóng gói & giao hàng;

Đảm bảo chất lượng và dịch vụ sau bán hàng.  • QR